Przejdź do treści

jak zdobyć numer PKZ

PKZ zawiera informację o wykonanych badaniach lekarskich i psychologicznych oraz wszystkich uzyskanych uprawnieniach związanych z pracą kierowcy zawodowego.

Zapisz się na kurs!

Co to jest numer PKZ?

Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) to indywidualny dokument, generowany przez Wydziały Komunikacji, zawierający dane identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kwalifikacji do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego (kod 95).

PKZ zawiera informację o wykonanych badaniach lekarskich i psychologicznych oraz wszystkich uzyskanych uprawnieniach związanych z pracą kierowcy zawodowego. Dokument ten jest prowadzony całkowicie w systemie teleinformatycznym.

Od 6 kwietnia 2022 roku  jest niezbędny do rozpoczęcia kursu na przewóz rzeczy/osób oraz przystąpienia do egzaminu po zakończonym kursie kwalifikacyjnym.

Jak zdobyć numer PKZ?

Po PKZ należy udać się do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zameldowania, ew. zamieszkania (co wydłuży czas uzyskania numeru profilu) i złożyć wniosek o jego wydanie. Dokumenty niezbędne do jego uzyskania:

  • badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • badania psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu, jak do prawa jazdy)
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)
  • prawo jazdy

Śledź nas

Napisz do nas i dopytaj o szczegóły!

100% Satysfakcji

Miła atmosfera