Przejdź do treści

Konkurs z przepisów ruchu drogowego

zorganizowany przez nauczycieli zawodu

W dniu dzisiejszym 22.11.2023r. w Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach odbył się konkurs z Przepisów Ruchu Drogowego zorganizowany przez nauczycieli zawodu Mariusz Nowacki oraz Arek Wasil

Frekwencja dopisała.

I etap- test z wiedzy teoretycznej

II etap-jazdy sprawnościowe na torze kartingowym.

I miejsce ???? Tomasz Makowski

II miejsce ????Dawid Frejman

III miejsce ???? Bartek Kosicki

Wszystkim uczestnikom gratulujemy????